Wermahatten – en unik lösning för rening av kontaminerat släckvatten

Hanteringen av kontaminerat släckvatten är ett prioriterat område för Räddningtjänsten i Sverige idag. Wermahatten är ett unikt hållbart engångsfilter för att rena släckvatten direkt på plats vid varje insats.

Varje kit med Wermahatten innehåller ett filter i juteväv och två påsar med media; en absorbent och aktivt kol. Filtret i sig ser ut som en hatt som placeras upp och ned direkt i dagvattenbrunnen och renar släckvattnet under insats. Filtret renar upp till 250 liter per minut (vid större flöden sätts fler hattar i brunnar nedströms).

Wermahatten filtrerar ut opolära ämnen/vätskor som ex kolväten (fossilolja, veg olja, syror, glykol osv) samt filtrerar ut PFAS och tungmetaller.

Efter insats plockas filtret upp och hanteras som farligt avfall.