Werminar nr 2

Werminar # 2

Martin Källberg, chefredaktör för tidningen Svensk Jakt

Datum: 1 oktober
Tid: 08:30 - 09:00
Jakt – en viktig del av Sverige

Den 1 oktober börjar jaktsäsongen på allvar i landets södra delar 

– det stora premiärdatumet för drevjakt med hund efter klövvilt.

Jakten är i Sverige en folkrörelse. Cirka 300.000 svenskar löser varje år statligt jaktkort, och även om älgjakten på de flesta håll fortfarande är den allra viktigaste jakten, så har framför allt jakten på vildsvin fått en allt större betydelse i de mer folktäta södra delarna av Sverige. I historien om hur jaktlandet Sverige utvecklats fram till idag finns två viktiga årtal: 1789 och 1938. Som en konsekvens av 1789 års beslut bildades 1830 Svenska Jägareförbundet. Förbundets tidskrift Svensk Jakt har givits ut i obruten följd sedan 1863. Tidningens chefredaktör Martin Källberg berättar om jaktens moderna historia i Sverige: från 1789 fram till idag.

Werminaret är kostnadsfritt, öppet för alla och kräver ingen registrering. 
Du deltar digitalt via Microsoft Teams, klicka på denna länk.

Dela denna sida

Dela på facebook
Dela på linkedin