ALF

Bestäm lämplig plats för ditt räddningsfordon.

ALF

Med några enkla knapptryckningar ges kunskapen om hur ett höjdfordon skall positioneras optimalt för det jobb som skall utföras. Verktyget har era specifika höjdfordon (stegar och/eller hävare) och dess begränsningar inlagda. ALF gör även stor nytta i det förebyggande arbetet och förenklar i arbetet med brandgator, tillståndsgivning för ex utbyggnationer eller trädplanteringar.

TEKNISK INFO

Speed

Check the location of your turntable ladder within seconds.t

Easy operation

With just the push of a button, you can use the ALF to check the location of your turntable ladder.

Our decision in time

Safety for the turntable ladder crew even before laddering.

Compatible

Each ALF is specially adjusted to the specific turntable ladder to achieve an even better result. It is compatible with all 30m turntable ladders & all aerial work platforms up to 45m.

From fire fighters, for fire fighters

During development, we always had ease of use in stressful situations in mind.

 

Se fler videor om ALF →