Hem / Om oss / Hållbarhet

WERMAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL HÅLLBAR UTVECKLING

Vi på Werma har en stark vilja att bidra till hållbar tillväxt som skapar ett värdefullt värde för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vår ambition är att generera en hållbar medvetenhet både internt och externt. 

Hållbar utveckling innebär att vi tar ansvar för vår ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan i våra affärsbeslut och anpassar vår strategi för att stödja FNs mål för inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt.

Werma vill genom våra insatser begränsa klimatförändringarna och vi anser att ett hållbart samhälle ska vara inkluderande och att mångfald är nödvändigt för kreativitet och innovation.

Vi anstränger oss för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en stimulerande arbetsmiljö.

Handlingsplan

Källsortering av avfall.

Energisparåtgärder.

Miljöanpassade inköp.

Hållbar produktutveckling.

Nyttja miljövänliga och energisnåla transportmedel.

Fordonsflotta.

Supportplan för att minimera serviceresor.

I första hand renovera och reparera maskindelar.

Utveckla digitala möten och seminarier.