Wermas förhållningssätt till hållbar utveckling.

Hållbarhet är en av vår tids viktigaste frågor, och Werma måste precis som alla på vårt gemensamma klot göra alla ansträngningar som är möjliga för att nå ett hållbart samhälle. Men, de situationer där våra produkter används kan per definition aldrig räknas som hållbara. En brand, en olycka, ett krig eller en naturkatastrof är alltid dålig ur ett hållbarhetsperspektiv. I dessa situationer handlar det först och främst om att rädda liv, land eller egendom. Därmed är det inte sagt att vår marknad inte arbetar med hållbarhetsperspektivet, nya metoder utvecklas för att minska ex vattenförbrukning eller användandet av släckmedel. Det läggs även stora resurser på att utveckla hållbarheten i för- och efterarbete i förhållande till ex olyckan.

Werma arbetar enligt Agenda2030 och har identifierat åtta huvudområden där vi anser oss kunna göra skillnad och av dessa är tre områden huvudfokus. I förlängningen ska arbetet med Agenda2030 leda till att vi certifierar oss enligt ISO26000.

Arbetet med hållbarhet är komplicerat och inte alltid lönsamt, men Wermas löfte är att genomföra de hållbarhetsåtgärder vi kan inom ramen för vår förmåga.