Om Werma

Alla vi som jobbar på Werma representerar företaget i vårt dagliga arbete. Var och en bidrar med kunskap och erfarenhet, men vi har också en genomsam personlighet. Vårt sätt att vara är nära kopplat till våra kärnvärden. Ansvar, Nytänk och Närhet som ska följa oss under många år, samtidigt som innebörden utvecklas i takt med företaget.

Tillsammans är vi en stark grupp, och kombinerar vår erfarenhet och kunnande med hur vi bemöter dig som kund. Vi gömmer oss inte utan finns alltid där och gör vårt yttersta för att skapa nöjdhet.

Vi tillsammans representerar Werma varje dag.

Vårt uppdrag är att göra det enklare

Att göra affärer med oss på Werma ska vara enkelt, kul och ge mervärde. För oss innebär det att vi skall vara snabba att lämna pris och sedan göra hela affärskedjan från beställning till leverans så okomplicerad som möjligt. Kan vi dessutom på vägen ha ett kul samtal har vi tillsammans med kund och/eller leverantör uppnått något bra. Enkelheten innebär också att vi sparar tid i alla delar av affären, detta leder till mervärde i alla former.

Vart är vi påväg?

Werma ser möjligheter där många andra ser utmaningar. Vi arbetar hårt varje dag tillsammans med kunder och leverantörer för att utveckla branschen. Vi är nyfikna, orädda och beslutsamma och vi tror på vår breda och starka kompetens. Dagens Werma bygger på våra olika koncept, för tillfället fyra till antalet; Werma slangvård, Werma trafik, Werma miljö och Werma beslutsstöd. Vårt mål är att bredda antalet koncept och bidra till bygga en starkare konkurrens på den svenska marknaden för brandmaterial. Med vår man i Tyskland ser vi även väldigt stora möjligheter med konceptet slangvård. Detta ska vi uppnå genom att ha ett nyfiket förhållningssätt och en stark vilja till att samarbeta med aktörer där vi tillsammans kan utveckla vår affär.

Werma sätter en stolthet i att aldrig glida undan, vi tar alltid ansvar & håller alltid vad vi lovar

I vårt DNA har vi inpräntat att vi alltid står för vad vi lovat, emellanåt kan det av olika orsaker ta lite olika lång tid innan vi når i mål. Men vi glömmer aldrig och tar alltid ansvar för den utrustning vi sålt. En självklarhet kanske, men för oss är trovärdigheten det absolut viktigaste vi har.

Historia

Werma har en förhållandevis kort historia. Bolaget bildades 2006 och ägs sedan 2016 till majoriteten av Marcus Bergsjö. Idag är vi sju personer som arbetar i bolaget och vi har vårt huvudkontor på rosa slottet i centrala Sunne i mitten av Värmland och sedan 2020 har vi även ett säljkontor i Tyskland.

Wermas affärsbas kretsar kring våra brandslangstvättar och konceptet kring maskinerna, en smal men viktig produktgrupp i tanken friska brandmän. På senare år har produktutbudet vidgats och företaget växer stadigt år för år. Vi jobbar på fler marknader och våra produkter säljs idag globalt.