Om Werma

Alla vi som arbetar på Werma representerar företaget i vårt dagliga arbete. Var och en bidrar med kunskap och erfarenhet, men vi delar också en gemensam personlighet. Vårt sätt att vara är nära kopplat till våra kärnvärden: Ansvar, Nytänk och Närhet, som kommer att följa oss under många år, samtidigt som innebörden utvecklas i takt med företaget.

Tillsammans utgör vi en stark grupp och kombinerar vår samlade erfarenhet och kompetens med hur vi möter dig som kund. Vi är närvarande och strävar alltid efter att skapa nöjdhet.

Vi representerar gemensamt Werma varje dag.

Vårt uppdrag är att göra det enklare

Att göra affärer med oss på Werma ska vara enkelt, trevligt och generera mervärde. För oss innebär det att snabbt lämna pris och sedan förenkla hela affärskedjan från beställning till leverans så smidigt som möjligt.

Om vi dessutom kan ha ett trevligt samtal längs vägen har vi tillsammans med kund och/eller leverantör uppnått något positivt. Enkelheten innebär att vi sparar tid i alla delar av affären, vilket resulterar i mervärde i olika former.

Vart är vi på väg?

Vi arbetar tillsammans med kunder och leverantörer varje dag för att driva branschen framåt. Vår inställning präglas av nyfikenhet, mod och beslutsamhet, och vi tror på den breda och starka kompetens vi besitter.

Dagens Werma bygger på fyra olika koncept:
Slangvård, Trafik, Miljö och Personlig utrustning. Vårt mål är att stärka kunskapen och konkurrensen på den svenska marknaden för brandmaterial. 

Med vår närvaro i Europa och de nordiska länderna ser vi också betydande möjligheter inom konceptet slangvård. Vår strategi för att uppnå detta innefattar en nyfiken inställning och en stark vilja att samarbeta med aktörer där vi gemensamt kan utveckla vår affär. 

Vi tar stolthet i att alltid ta ansvar och konsekvent leva upp till våra åtaganden.

I vårt DNA har vi grundat principen att alltid stå för våra löften och nå uppsatta mål. Vi tar alltid ansvar, och trovärdigheten är en självklarhet för oss. Det anses vara det absolut viktigaste vi har.

Historia

Werma har en förhållandevis kort historia. Bolaget bildades 2006 och ägs sedan 2016 till majoriteten av Marcus Bergsjö. Idag är vi sju personer som arbetar i bolaget och vi har vårt huvudkontor på rosa slottet i centrala Sunne i mitten av Värmland och sedan 2020 har vi även ett säljkontor i Tyskland.

Wermas affärsbas kretsar kring våra brandslangstvättar och konceptet kring maskinerna, en smal men viktig produktgrupp i tanken friska brandmän. På senare år har produktutbudet vidgats och företaget växer stadigt år för år. Vi jobbar på fler marknader och våra produkter säljs idag globalt.