CRASH RECOVERY SYSTEM

Beslutstöd vid trafikolyckor

CRASH RECOVERY SYSTEM

En snabb sökning på ett registreringsnummer ger omedelbar kunskap om fordonet. Med en fordonsflotta i ständig utveckling och förändring där drivmedlen varierar och lösningar för att inaktivera fordon skiljer sig år erbjuder CRS ett väldigt bra beslutsstöd i samband med incidenter där fordon är inblandade.

TEKNISK INFO

Vi erbjuder förutom licenser även kurser och webinarer. Vi vägleder våra kunder att skapa bästa arbetssätt, sätta bra rutiner och skapa en struktur för bästa arbetsmiljö. Crash Recovery System är inte bara ett beslutstöd vid incidenter utan används också flitigt vid träning och utbildning av räddningspersonal. Med över 60 000 fordon i databasen så är systemet marknadsledande inom fordonsinformation.