WERMA HM200

Med Friska Brandmän i fokus

WERMA HM200

HM200 är en sluten och komplett slangtvätt som är användarvänlig för en ensam operatör, minskar behovet av tunga lyft och ger en noggrann och effektiv rengöring på djupet. Maskinen utgör en beprövad strategi för att minimera exponeringen av hälsofarliga ämnen vid hantering och tvättning brandslang. Kombinationen säkerhet, enkelhet och en förstärkt arbetsmiljö, gör HM200 till en pålitlig och väl beprövad lösning för en trygg arbetplats för brandmän.

TEKNISK INFO

Arbetsmiljö 

  • Bra arbetsmiljö och bra ljus
  • Samtliga arbetsmoment görs i bra arbetshöjd
  • Minimalt med tunga lyft

 

Cykeltider

  • Maskinen har tre olika tvätthastigheter – där tvättprocessens hastighet anpassas efter graden av smutsighet på slangen
  • I processen kan operatören välja att hantera två slangar samtidigt, en inkommande och en utgående. Detta minskar cykeltiden och ökar effektiviteten

 

Tvättning

Tvättprocessen som använder borstar och högtryckmunstycken, kan utföras i tre olika hastigheter och, när den kombineras med slangtvättmedel, ger en noggrann och effektiv rengöring på djupet.

För att förbättra tvättresultatet rekommenderar vi att slangen blötläggs tillsammans med slangtvättmedel i varmt vatten (50-60°C) i ca 60 minuter innan tvättning.

 

 

Provtryckning

Slangen genomgår provtryckning i två steg enligt svenska standarder och europeiska normer. Hela slangens längd, inklusive kopplingarna testas med tryck i ett enda moment. I steg 1 appliceras tryck upp till 3 bar för att tidigt upptäcka eventuella slangbrott och förhindra sprängskador. I steg 2 ökar trycket upp till 16 bar, och operatören väljer önskad testtid. Vid ett eventuellt läckage detekteras det automatiskt som sedan enkelt markeras på slangen. Provtryckning sker med varmvatten för att få bättre torkeffekt. Trycktestet utförs med varmvatten för att förbättra torkningsprocessen.

 

Torkning

Slangen torkas samtidigt som den matas ut och är lagringstorr efter processen.

 

Upprullning

Beroende på användning rullas slangen enkelt eller dubbelt.

 

Slangdimensioner

Som standard klarar HM200 dimensioner från 19 mm – 76 mm, Som ett tillval erbjuder vi möjligheten att hantera slangar upp till 110 mm

 

Teknisk info

10″ multifunktionsskärm

Internetanslutning för fjärrunderhåll

Databasanslutning för statistiksystem finns som tillval

Hanterar slangar upp till 30 meter

2304 x 3664 x 1940 (BxDxH)

1800 kg

Strömförbrukning – ca 4 kw/h

Vattenförbrukning – ca 22 L/min (vid tvätt)