WERMAFILTER

Unik lösning för rening av kontaminerat släckvatten

WERMAFILTER

Hanteringen av kontaminerat släckvatten är ett prioriterat område för räddningstjänsten i Sverige idag. Werma har tagit fram ett unikt engångsfilter för att rena släckvatten direkt på plats vid varje insats.

Varje förpackning med filtret innehåller ett komplett kit med två filterpåsar; den ena med absorbent och den andra med biokol. Levereras komplett i vakuumförpackad påse redo att användas. Filtret är en universell filterlösning för alla typer av dagvattenbrunnar.

Filtret placeras direkt i dagvattenbrunnen och renar släckvattnet under insats. Filtret renar upp till 250 liter per minut (vid större flöden sätts fler filter i brunnar nedströms i ett system). Filtrerar effektivt ut opolära ämnen i vätskor som exempel kolväten (syntetisk och fossilbaserade oljor, vegetabiliska oljor etc) och absorberar PFAS och tungmetaller.

Efter användning hanteras filtret som farligt avfall enligt rutin.