WERMAHATTEN

Unik lösning för rening av kontaminerat släckvatten

WERMAHATTEN

Hanteringen av kontaminerat släckvatten är ett prioriterat område för räddningstjänsten i Sverige idag. Wermahatten är ett unikt hållbart engångsfilter för att rena släckvatten direkt på plats vid varje insats.

Varje kit med Wermahatten innehåller ett filter i juteväv och två påsar med olika absorbenter. Filtret i sig ser ut som en hatt som placeras upp och ned direkt i dagvattenbrunnen och renar släckvattnet under insats. Filtret renar upp till 250 liter per minut (vid större flöden sätts fler hattar i brunnar nedströms i ett system).

Wermahatten filtrerar ut opolära ämnen/vätskor som ex kolväten (fossilolja, vegetabiliskolja, syror, glykol) samt filtrerar ut PFAS och tungmetaller.

Efter insats plockas filtret upp och hanteras som farligt avfall aktivt

Filter i juteväv

Biosorbe: Filtrerar ut olika opolära
ämnen/vätskor som kolväten
(fossilolja, veg. oljor, mm)
Biomedia: Biokol baserat på skogsrester
som filtrerar ut PFAS, tungmetaller