Werminar - Mikael Damberg

Mikael Damberg pratade om hur en stärkt beredskap över flera sektorer skapar en stärkt motståndskraft och ökad trygghet i hela landet.