LARMSTÄLL

Werma kommer att marknadsföra tre olika modeller av larmställ, för att förenkla skillnaderna kommer vi att kalla dem Premium, Premium Mid & Basic – Alla modeller finns i dam respektive herrmodell. Det som förenar samtliga modeller är SIOENs patenterade 3D-innerlager och ett Nomex ytterlager. 4-lagersstället har förutom detta ett termolager och ett membran. 3-lagersstället har ett membran och 2-lagersstället är enbart ytter- och innerlager.

Vi kommer att ha en basmodell som vi uppfattar som en svensk modell, den här basmodellen kan vi tillsammans med kunder göra en del mindre ändringar i. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att varje större ingrepp medför förändringar i priset. Tillsammans med kunden utgår vi ifrån en ritning och sedan lägger vi till eller drar ifrån, för att komma så nära det perfekta upplägget som möjligt.

För olika typer av räddningstjänster finns även anpassade larmställ med speciella kravställningar.

Klicka på bild för förstoring

Ert stationsnamn på larmstället

Här har kunden full möjlighet att bygga sina egna tryck och förlägga dem vart de vill på larmställen. Det man måste komma ihåg är att med fler färger och avancerade tryck så påverkar det priset.

SIOEN’s larmställ används dagligen av ungefär 300 000 brandmän globalt.

Priserna har kraftigt justerats uppåt sedan både pandemi och Rysslands invasion av Ukraina samt det allmänna ekonomiska läget. Vi kommer att ha svårt att sätta fasta priser, vi kan lämna uppskattningar av pris men det är vid beställningsdatumet som priset spikas. När det gäller länger avtal ser vi idag stora svårigheter att överblicka länger än nästa beställning och därför hoppas vi att tillsammans med våra kunder ständigt finna bästa möjliga lösningar för att vara så priseffektiva som möjligt.

I ett normalt tillstånd jobbar vi utifrån 16 veckors leveranstid, tyvärr har världsläget påverkat leveranstiderna negativt och vi ser idag längre flödestider. Detta är något SIOEN jobbar stenhårt med och vi hoppas att komma tillbaka till ett ursprungsläge i närtid. För befintliga kunder byggs lager upp av deras modell och då är leveranstiderna korta, då är det enbart frakt och tryck som sätter leveranstiden.

SIOEN arbetar så att när en order läggs så tillverkas ett minsta antal larmställ av den överenskomna modellen, och sedan lagerförs dessa ställ. Det innebär att det alltid finns ett antal larmställ av överenskommen modell i spridda storlekar på lager som kan skickas med kort varsel.

Vid varje tvätt skall larmställen impregneras för att bibehålla sina egenskaper. Instruktioner följer med larmställen.

Tester

Sioens största styrka är innovation, och vi sparar ingen ansträngning på att hitta nya lösningar för att skydda våra slutanvändare. Idag har Sioen-gruppen över 200 engagerade medarbetare som outtröttligt arbetar på vår FoU-avdelning och utvecklar nya produkter eller processer i samarbete med Siotec. Tack vare vårt interna testlaboratorium reserverat för brandbekämpningsplagg kan vi effektivt testa våra produkter och anpassa dem till de ständigt föränderliga utmaningar som brandmän står inför idag.

Spela videoklipp