Med Friska Brandmän i fokus

Werma levererar produkter och tjänster som underlättar, effektiviserar, säkrar och utvecklar arbetet för räddningstjänst, militär och industri.

Werma service och support.

Som kund hos Werma kan du känna dig trygg med vetskapen om att vi finns här för dig. Från det allra första supportsamtalet till dess att en tekniker är på plats eller en reservdel har skickats.

HÅLLBARHET

Vi på Werma har en stark vilja att bidra till hållbar tillväxt som skapar ett värdefullt värde för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vår ambition är att generera en hållbar medvetenhet både internt och externt.